RETAIL

Å drive detaljhandel er en utfordring.

Å tilpasse seg markedet og kundenes forventninger er blitt en absolutt nødvendighet.

Å ta i bruk ny innovativ teknologi skaper nye muligheter.

Å digitalisere prosesser, automatisere oppgaver og skape brukeropplevelser i fysiske butikker fremtiden.

For butikkjeder leverer vi i nært samarbeid med vår partner Databeat.Net komplette løsninger innen Digital skilting. Ved bruk av DatabeatOMNI får butikkjeden et tidsriktig og fleksibelt verktøy for innholdspublisering.

I tillegg har vi partnere som har utviklet og tilbyr innovative løsninger som gir merverdi til vår løsning for digital skilting. Disse løsningene kan du lese mer om nedenfor.


Skytjenesten som reduserer kostnader og sparer tid i arbeidet med å utvikle og lage markedsmateriell.

Applikasjonen kobles til produktkatalog og informasjonen er umiddelbart tilgjengelig mot alle kampanjeproduksjoner. Med automatisert arbeidsflyt vil markedsavdelingen jobbe effektivt, overholde tidsfrister og eliminere feil. Retailor er en omnikanal produksjonsplattform for banner og trykte annonser, videoer på alle sosiale medier, plakater, kataloger, kundeaviser og ikke minst mot vårt system for digital skilting.

Retailor the future of creating marketing material!


SCAN. PAY. GO – Løsningen som trigger dine kunder og forenkler kjøpsprosesser, øker kundetilfredshet og styrker kundelojaliteten.

Selv om en betydelig del av den totale varehandelen foregår på nett er det faktisk i butikk og over disk mesteparten av salg gjøres. Kunden ønsker en rask og effektiv måte å gjennomføre kjøp på og med ny teknologi kan butikkjeden være fremoverlent og befeste sin posisjon i markedet.

Med en innovativ applikasjon drevet av innsikt, strategi, design og teknologi forbedres og transformeres kundeopplevelser i butikken som igjen bidrar til forenkling, økt salg og vekst.

Fygiinstore happiness for retail customers


Skytjenesten som holder oversikt og gir butikkledelsen sanntidsdata for å kunne treffe riktige beslutninger.

Å kunne ha full kontroll på hvor mange som besøker butikken og hvor mange samtidige besøkende er viktige opplysninger for butikkeiere. Vi leverer en innovativ People Counting-løsning for å hjelpe bedriftseiere og ledere med å forbedre driftseffektiviteten og øke lønnsomheten. Med nøyaktige sanntidsdata kan man estimere trafikk i butikken, forbedre personalstyringen, evaluere effektiviteten av bl.a kampanjer og markedsføringsarrangementer.

Vivotek – Business Optimization through Precise Counting Analytics

Vi hjelper deg med dagens utfordringer –

for å møte morgendagen – slik du forventer!