NTNU – Maskinteknisk Avdeling

Incotech AS ble kontaktet av NTNU i forbindelse med et prosjekt på Maskinteknisk avdeling, institutt for maskinteknikk og produksjon. I avdelingen for mekatronikk og robotikk ønsket de en mulighet for en løsning som raskt kunne blende glassfeltene i rommet hvor sveiseroboter er plassert og på den måten hindre innsyn og sørge for sikkerhet i forhold til ansatte og besøkende.

Sammen med vår partner Smartglass foretok vi en befaring på lokasjon i Trondheim og satt opp løsningsforslag som også ble akseptert. Smartfilmen er en teknologisk film som koblet opp mot roboten får et styresignal og automatisk slår Smartfilmen AV/PÅ. Løsningen består av 18 separate Smartfilmfolier som er montert opp på 18 glassfelt i robotburet hvor 2 tilhørende transformatorer forsyner disse med lavspenning.


«Incotech AS har i samarbeid med Smartglass gjort det mulig for oss å kunne sveise trygt uten tradisjonelle sveisegardiner. Glasset gjør at man kan ha full innsyn til robotens bevegelser frem til sveiebuen tennes, hvor glasset blir frostet.

Når roboten er ferdig å sveise, så blir glasset klart igjen, og man kan inspisere arbeidet fra avstand. Dette effektiviserer arbeidsflyten og gir oss mer kontroll over sveiseaktiviteten, samt gjør det mulig for oss å se hva roboten gjør på utenom sveiseoperasjonene.»

«Vi er veldig fornøyd med både samarbeid og leveranse fra Incotech AS.»

Adam Leon Kleppe, Ph.D., Førsteamanuensis i Mekatronikk og Robotikk, NTNU.