Møteromsbooking


Med digitale dørskilt får man til en hver tid vist oppdatert informasjon fra Office 365, Exchange-server eller Google G-suite. Ved bruk av denne løsningen vil man få økt effektivitet og bedriften unngår frustrerende dobbeltbookinger.

DATABEAT Doorsign – det vanskelige gjort enkelt

Med DATABEAT Doorsign får man en spennende og innovativ skybasert skjermpubliseringsplattform hvor man logger rett inn. En rask prosess og enkel konfigurering er alt som skal til for å komme igang med løsningen, selv for et stort antall skjermer i organisasjonen.

DATABEAT doorsign – kom enkelt i gang

Løsningen knyttes opp mot bedriftens kalendersystem (Office 365/Exchange) hvor alle ressurser er definert og alle typer ressurser kan legges inn. Dette kan være kontorpultene i felles landskapet, firmabilen, firmahytten, el-sykkelen eller romaskinen og til og med ansatte kan ha sitt eget dørskilt med oppdatert status. Deretter velges ressursen man ønsker å lage et dørskilt for og man ser straks hvordan dørskiltet vil se ut på skjermen. Man kan laste opp et eget bakgrunnsbilde på dørskiltet, eller lage en egen kanal med video eller bilder. Man booker i bedriftens kalendersystem eller direkte på touchskjermen for å reservere ledig rom eller ressurser.

Drop-In i møterom!

Doorsign skjermen er på nett og holder seg oppdatert mot din kalender og viser om og hvor lenge møterommet, utstyret eller personen er ledig eller opptatt. Befinner du deg rett ved det touchbaserte møteromskiltet kan du med få trykk reservere ressursen direkte, der og da. DATABEAT Doorsign kan brukes på flere typer skjermer, også på Android baserte nettbrett, men vi anbefaler profesjonelle skjermer fra feks Philips eller Samsung.


DATABEAT booking – Felles møterom og delte ressurser

Er du en byggeier med flere leietakere som skal dele på felles møterom og andre ressurser? Dette kan ofte være komplisert å administrere. DATABEATbooking er en utvidet versjon av DATABEATdoorsign som gjør det mulig for eksterne brukere fra ulike bedrifter å gjøre arbeidet selv.

Har dere møterom eller ressurser til disposisjon kan dere raskt sette opp en egen webside og overlate arbeidet til brukerne. DATABEATbooking gjør det svært enkelt å bestemme som skal ha tilgang, definere åpningstider og tilpasse design med egne bilder, logo og farver slik at det fremstår som deres egen side.

Vi hjelper deg med digitale dørskilt til din bedrift!