Leieavtale på utstyr


Incotech AS samarbeider med leasingselskap og kan tilby leieavtale på utstyr og produkter som leveres. Dette er en smart måte bedriften kan anskaffe utstyr på.

Hvorfor velge leieavtale?

  • Hele leien kan trekkes fra som driftskostnad
  • Ingen innvirkning på balansen
  • Fullt skattefradrag og fullt trekk i resultatregnskapet
  • Leasingselskapet tar avskrivninger som eier av utstyret

Fordeler ved leieavtale

  • Enkel budsjettering
  • Bruker ikke opp bankkreditter
  • Frigjør kapital til verdiskapning
  • Rammer ikke investeringsbudsjettet
  • Ny teknologi til enhver tid
  • Gunstig forsikringsordning tilbys


Leie skaper trygghet, enkelhet og forutsigbarhet for deg som kunde!