Installasjon og montering


Vi har teknikere med lang erfaring fra installasjon og montering av utstyr. For oss er det viktig å kunne tilby alle elementene i løsningen, fra befaring og valg av utstyr, til installasjon, oppfølging og serviceavtaler.

Installasjon og montering gjøres av våre teknikere som har mange års erfaring med installasjon av AV løsninger og andre tekniske installasjoner.

I de tilfeller det er behov for en befaring sørger vi for oppmøte på aktuelt sted og dette vil gi en trygghet for begge parter og sikrer at en eventuell levert løsning er i henhold til ønsker og behov, samt at man får avklart eventuelle kostnadsendringer.

Trenger du å få utført installasjon av en løsning du allerede har eller gjøre endringer til en eksisterende løsning så kan vi også utføre dette for deg.