Innholdsproduksjon

Det viktigste i en skjermløsning er innholdet. I DatabeatOMNI er innholdsproduksjon gjort genialt enkelt ved at PowerPoint brukes som verktøy for å skape det du ønsker på dine skjermer.

Målrettet budskap

Et optimalt system for innholdsproduksjon som gjør at man får publisert riktig budskap, på rett måte, til rett tid, og på rett sted, er helt avgjørende.

Egenprodusert innhold

Ansatte kan selv produsere innhold med bruk av DatabeatOMNI, og systemet gir gode muligheter for bedriften å selv lage innhold som er i tråd med ønsker og behov.

Innhold «as a service»


Vi hjelper dere med innhold og design dersom dere ønsker det. Med lang erfaring og ekspertise innen innholdsproduksjon skaper vi både de enkle og avanserte løsninger du ønsker.

Med kjent brukergrensesnitt kan dine ansatte raskt og enkelt designe innhold til skjermene!