Finaniseringsløsninger

Incotech AS samarbeider med leasingselskap og kan tilby leieavtale på utstyr og produkter som leveres. Dette er en smart måte bedriften kan anskaffe utstyr på.

Når en bedrift tar et lån for å kjøpe utstyr innebærer det at bedriften eier gjenstanden selv. Gjenstanden må derfor aktiveres i balansen og avskrives over tid. Leasing derimot, er en leieavtale der leiebeløpet kan føres som en løpende utgift. Mange bedrifter velger leasing fordi det forenkler regnskapsføring og budsjettering.

Hvorfor velge leieavtale?

 • Hele leien kan trekkes fra som driftskostnad
 • Ingen innvirkning på balansen
 • Fullt skattefradrag og fullt trekk i resultatregnskapet
 • Leasingselskapet tar avskrivninger som eier av utstyret

Fordeler ved leieavtale

 • Enkel budsjettering
 • Bruker ikke opp bankkreditter
 • Frigjør kapital til verdiskapning
 • Rammer ikke investeringsbudsjettet
 • Ny teknologi til enhver tid
 • Gunstig forsikringsordning tilbys
 • Reklamasjonsregler og garantier gjelder

Ved utløp av leieperioden kan du velge

 • Fortsette leieperioden
 • Be om å få kjøpe gjenstanden
 • Levere gjenstanden tilbake


Leie skaper trygghet, enkelhet og forutsigbarhet for deg som kunde!