Crowd Control Solution

For bedriften er det viktig å ha full kontroll med hvor mange som til enhver tid befinner seg i et område hvor det er krav til sosial distansering. Med bruk av tilhørende programvare og definerte kriterier genereres sanntidsdata som hjelper bedriften å ta riktige beslutninger. Løsningen bidrar også til å vise at bedriften tar sikkerhet og smittevern på alvor.

Avansert teknologi i en komplett løsning

Med innovativ teknologi får bedriften en løsning som kanskje er det beste på markedet. Med enkel installasjon og rask igangsetting av produkter og programvare vil bedriften få et system opp å gå i løpet av kort tid. Det er svært viktig i disse tider.

Gir bedriften kontroll

Vår Crowd Control Solution er en svært aktuell teknologisk løsning som sørger for kontroll og telling av besøkende. Dette er viktig for bl.a butikkjeder, butikker, kjøpesentre, kulturhus og museum, aktivitets og treningssentre, hotell og restauranter og alle andre steder mennesker samles og møtes.

COVID-19 sikkerhet og smittesporing

Løsningen ivaretar sikkerheten rundt smittevern og smittesporing, og sørger for at ikke mer enn ønsket antall personer til en hver tid oppholder seg i aktuelt rom eller på aktuelt sted. Personer vil da få informasjon på skjermer om man kan eller ikke kan gå inn.

Les om CROWD CONTROL SOLUTION

Smarter is safer

Med nøyaktige sanntidsdata kan man estimere trafikk på stedet og deretter forbedre personalstyringen i forhold til aktuell situasjon. I tillegg kan man foreta raske og riktige endringer, og analyseverktøyet gir også gode rapporteringsmuligheter.

Social Distancing Compliance (SDC)
VIVOTEKs Crowd Control Solution gir mulighet for effektiv styring for bedriften der sosial distanse må opprettholdes.

Høy presisjon
Ofte vil bruk av vaktselskap og innleid personell til manuell telling og overvåking gi et lite tilfredsstillende resultat. Med vår løsning oppnås presis sporing og en nøyaktighet i tellingen på opp til 98%.

Sanntidsanalyse
Ved å kombinere sanntidstall og videodata fra systemet vil dette analyseres og brukes slik at ansvarlige for lokasjonen raskt kan foreta endringer og tiltak.

Reduserer smittefare
Ved å ta i bruk Crowd Control Solution betyr dette også en minimering av fysisk kontakt som gir ansatte en tryggere arbeidsplass samt at kunder får økt beskyttelse og et sikrere opphold og tryggere shoppingopplevelse.