Besøkskontroll

For bedriften er det viktig å ha full kontroll med hvor mange som til enhver tid befinner seg i et område hvor det er krav til sosial distansering. Med et besøkskontrollsystem på plass (Crowd Control Solution) viser bedriften overfor besøkende at de tar sikkerhet og smittevern på alvor.

Løsning for retail, butikker, kjøpesentre, kulturhus, museer, badeland, hoteller, treningssentre, kafe, restauranter og alle andre steder man ønsker en enkel og innovativ løsning for besøkskontroll.

Gir bedriften kontroll

Crowd Control Solution er en løsning som kan benyttes både på et enkelt sted og på flere lokasjoner dersom man f.eks har en butikkjede. Flere inn og utganger kan også overvåkes, og tall og data fra forskjellige steder synkroniseres slik at det til en hver tid vises riktig antall mennesker på aktuell lokasjon.

Avansert teknologi i en komplett løsning

Med innovativ teknologi får bedriften en anerkjent og pålitelig løsning som gir mulighet for rask igangsetting av besøkskontroll. Med en skalerbar løsning vil man kunne utvide løsningen til å omfatte andre steder. Det er svært viktig i disse tider hvor ledelsen må reagere raskt og være fleksibel.

Social Distancing Compliance (SDC)
VIVOTEKs Crowd Control Solution gir mulighet for effektiv styring for bedriften der sosial distanse må opprettholdes.

Høy presisjon
Ofte vil bruk av vaktselskap og innleid personell til manuell telling og overvåking gi et lite tilfredsstillende resultat. Med vår løsning oppnås en nøyaktighet i tellingen på opp til 98%.

Reduserer smittefare
Ved å ta i bruk Crowd Control Solution får ansatte en tryggere arbeidsplass samt at kunder får et sikrere opphold og tryggere shoppingopplevelse.

COVID-19 sikkerhet og smittesporing

Løsningen ivaretar sikkerheten rundt smittevern og smittesporing, og sørger for at ikke mer enn ønsket antall personer til en hver tid oppholder seg i aktuelt rom eller på aktuelt sted. Man får informasjon på skjerm med info om antall besøkende og fargekode – grønn, gul og rød.