Befaring

For at din bedrift skal få den riktige og optimale løsning er det viktig at man på forhånd har sjekket aktuelle rom ikke bare i forhold til valg av utstyr, men også i forhold til installasjon og montering som skal gjøres.

Forutsigbarhet

Befaringen gir en trygghet for begge parter og sikrer at levert løsning er i henhold til ønsker og behov, samt at man får avklart eventuelle kostnadsendringer.

En grundig befaring bidrar til at utfordringene løses!