Appbasert Adgangskontroll

Det er svært viktig for en bedrift å ha en optimal løsning for å administrere tilgang til adgangspunkter. En effektiv administrasjon av brukere og tilganger samt eliminering av nøkler, brikker, koder og kort gjør at bedriften sparer både tid og penger. I tillegg forenkles hverdagen for sluttbrukeren.

Hva er SESAM Adgangskontroll?

SESAM Adgangskontroll (ACaaS™ – Access Control as a Service) er en skytjeneste som forenkler administrasjon av autorisasjoner og tilganger for personer samt tilgang til fysiske adgangspunkter og adgang til alle typer arrangementer.

Har bedriften et adgangssystem fra før installerer vi løsningen mot eksisterende anlegg og ingen endring er nødvendig i eksisterende låssystem. Det er en stor fordel å kunne gjenbruke allerede installerte elektriske og elektromekaniske låser for å redusere kostnader. SESAM fungerer også parallelt med eksisterende adgangssystem.

Noen steder du kan bruke SESAM

Kontorer, Møterom, Produksjonslokaler, Brakkerigger, Hotell og Motell, Marinaer og Gjestebrygger, Lagerleie, Minilager, Treningssentre, Solsentre, Bilutleie, Arrangement, Sykehus og institusjoner, Anlegg, Bygg og Eiendomsdrift +++

Dersom det er ønskelig at noen fortsatt skal bruke kort, kode eller brikke kan dette også gjøres. Da monterer vi opp en en leser eller benytter en eksisterende som vi kan integrere i systemet. Denne situasjonen kan være aktuell når det er brukere som f.eks ikke har Smarttelefon. De registreres likevel i SESAM.

Løsningen består av 4 elementer:

  • Sesam Admin for å administrere systemet
  • Sesam Controller er hardwaren med software som får ting til å skje
  • Sesam App er sluttbrukerens verktøy for tilgang til ønsket sted
  • Sesam Screen infoskjerm på aktuelt adgangspunkt

Vi kan garantere markedets rimeligste komplette system I tillegg hjelper vi våre kunder med de fysiske låssystemer der det måtte være behov for dette.

Med bruk av Sesam Adgangskontroll tilfredstiller bedriften krav til sikkerhet, kontroll, sporing og rapportering i forbindelse med Covid-19 utfordringene.