Adgangskontroll

SESAM adgangssystem gir bedriften en optimal løsning for å administrere tilgang til adgangspunkter. En effektiv administrasjon av brukere og tilganger samt eliminering av nøkler, brikker, koder og kort gjør at bedriften sparer både tid og penger. Sikkerheten er fullt ut ivaretatt og i tillegg forenkles tilgang til aktuelt sted.

Hva er SESAM appbasert Adgangskontroll?

SESAM Adgangskontroll (ACaaS™ – Access Control as a Service) er en skytjeneste som forenkler administrasjon av autorisasjoner og tilganger for personer samt tilgang til fysiske adgangspunkter og adgang til alle typer arrangementer.

Har bedriften et adgangssystem fra før installerer vi løsningen mot eksisterende anlegg og ingen endring er nødvendig i eksisterende låssystem. Det er en stor fordel å kunne gjenbruke allerede installerte elektriske og elektromekaniske låser for å redusere kostnader. SESAM fungerer også parallelt med eksisterende adgangssystem.

Løsningen består av 4 elementer:

  • Sesam Admin Management System for å administrere systemet
  • Sesam Controller er hardwaren med software som får ting til å skje
  • Sesam App er sluttbrukerens verktøy for tilgang til ønsket sted
  • Sesam Screen infoskjerm på aktuelt adgangspunkt

Vi kan garantere markedets rimeligste komplette system I tillegg hjelper vi våre kunder med de fysiske låssystemer der det måtte være behov for dette.

Hva betaler du for?

SESAM Software

Bedriften betaler pris pr. mnd for SESAM software (webapplikasjonen).

Dette inkluderer:

  • SESAM Admin Management System
  • Nye versjoner og oppdateringer
  • Gjelder alle bedriftens lokasjoner
  • Support på telefon og mail
  • Feilretting
  • Informasjon om nye produkter og tjenester

SESAM Adgangspunkt

Bedriften betaler en pris pr. mnd for hvert adgangspunkt som benytter SESAM (dør, bom, port osv.)

HARDWARE, KONFIGURASJON OG INSTALLASJON

Hvert adgangspunkt styres av en Raspberry kontroller og dette er «hjernen» i systemet. Vi leverer ferdig kontroller med installert software og tilpasset kabinett og installerer denne på aktuelt sted.

Hvilken kostnad dette blir avhenger av antall kontrollere, og pris for installasjon gjøres etter gjeldende timespriser. I tillegg kommer evt. kostnad for elektrisk/elektromekanisk lås til dør dersom dette ikke finnes fra før.

Skal SESAM installeres på bom, dreiekors, porter osv, er kostnaden for dette utstyret og ansvaret for anskaffelse noe oppdragsgiver er ansvarlig for.

Noen steder du kan bruke SESAM

Kontorer, Møterom, Produksjonslokaler, Brakkerigger, Hotell og Motell, Marinaer og Gjestebrygger, Lagerleie, Minilager, Treningssentre, Solsentre, Bilutleie, Arrangement, Sykehus og institusjoner, Anlegg, Bygg og Eiendomsdrift +++

Dersom det er ønskelig at noen fortsatt skal bruke kort, kode eller brikke kan dette også gjøres. Da monterer vi opp en en leser eller benytter en eksisterende som vi kan integrere i systemet. Denne situasjonen kan være aktuell når det er brukere som f.eks ikke har Smarttelefon. De registreres likevel i SESAM.

Med bruk av Sesam Adgangskontroll tilfredsstiller bedriften krav til sikkerhet, kontroll, sporing og rapportering i forbindelse med Covid-19 utfordringene.