3XRetail

Automatiserte, digitaliserte og fygitale tjenester!

Det er en stor utfordring å drive detaljhandel i dagens marked. Det har derfor aldri vært viktigere å ta i bruk ny teknologi, se nye muligheter og ikke minst tenke litt ut av boksen. Ny innovativ teknologi hjelper til å skape muligheter for å effektivisere prosesser, redusere kostnader, forenkle oppgaver og ikke minst generere brukeropplevelser.
Å tilpasse seg markedets og kundens forventninger er blitt en nødvendighet for å kunne overleve. Sammen med våre partnere kan vi levere en tredelt modell hvor alle løsningene kan implementeres i en helhet eller hver for seg, alt etter behov og ønsker.

Vi løser utfordringene kjeden har vedrørende produksjon av materiell til omnichannel, publisering av innhold til lokasjoner og skjermer, og ikke minst hvordan få kundene inn i butikk og skape de unike kjøpsopplevelsene.

Skytjenesten som reduserer kostnader og sparer tid i arbeidet med å utvikle og lage markedsmateriell.

Applikasjonen kobles enkelt til aktuell produktkatalog og informasjonen er umiddelbart tilgjengelig mot alle kampanjeproduksjoner. Med automatisert arbeidsflyt vil markedsavdelingen jobbe mer effektivt, overholde tidsfrister og eliminere feil. Løsningen dekker produksjon i og mot flere tradisjonelle markedsføringskanaler som banner og trykte annonser, videoer på alle sosiale medier, plakater, kataloger, kundeaviser og ikke minst mot vårt system for digital skilting.

Skytjenesten som forenkler prosessen med publisering av materiell, skaper nye muligheter og leder butikken i retning av en fygital opplevelse for kunden.

Enkelhet er nøkkelen til glade brukere og kostnadseffektivitet. Vår løsning for digital skilting gir butikkjeder den ønskede digitale muligheten for å publisere reklame og informasjon uten kompleksitet, men med en enestående sluttbrukeropplevelse. Å være kreativ, skape innhold, planlegge, tidsstyre og publisere på nye og innovative måter er avgjørende for å nå ut til butikkunder med nyttig, interessant og informativt innhold og opplevelser.

Skytjenesten som trigger dine kunder, skaper fantastiske kjøpsopplevelser, øker kundetilfredshet og styrker kundelojaliteten.

Selv om en betydelig del av den totale varehandelen foregår på nett er det faktisk over disk mesteparten av salg gjøres. Uansett om man bare har fysiske utsalgssteder eller i kombinasjon med netthandel er det svært viktig å posisjonere seg med bruk av ny teknologi for å kunne opprettholde ønsket drift. Det kan gjøres en god jobb med markedsmateriell og publisering, men det hjelper så lite om ikke kunden besøker utsalgsstedene og handler. Med en effektiv og innovativ applikasjon drevet av innsikt, strategi, design og teknologi forbedres og transformeres kundeopplevelser i butikken.

Begrepet fygital beskriver broen mellom den fysiske og den digitale verden – og relatert til teknologi – den fysiske, digitale og mobile opplevelsen som skapes!


3XRetail løser dagens utfordringer –

for å møte morgendagen – slik du forventer!